Gartner - norske grønnsaker

Her dyrkes Gartner-produktene

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet. Fordi det er så mange og så spredd landet over, utvikler vi lokale spesialiteter.

Tilbake Østfold

Østfold – klima, jord og flinke bønder

Østfold er landets tredje minste fylke, men er sjette mest befolket. Her produseres alle landets mest spiste grønnsaker takket være det milde klimaet. Hele vestsiden av fylket grenser mot Oslofjorden, og nyter godt av en tidlig vår og en lang dyrkingssesong. I sør fra Raet og ut mot kysten er det ekstremt næringsrike jordbruksarealer, og Østfold er et fylke der det dyrkes opp stadig nye arealer til grønnsaks- og potetproduksjon.