Gartner - norske grønnsaker

Gul løk

Her i Norge er det gul løk som er den mest vanlige løken. Og den helt korrekte benevnelsen på denne populære løken, er kepaløk. Den kommer opprinnelig fra Asia der den har vært dyrket i over 3000 år.

Aktuelt