Rapporter
Ringetoner
Reklamefilmer

Våronna er i full gang

Et sikkert vårtegn er at det minker med norske lagringsgrønnsaker, og at vi begynner å glede oss til nypoteter og tidliggrønnsaker. Gartnerhallen kan med glede melde om at våronna nå er i full gang, og at arbeidet med å sørge for nye, ferske, norske poteter, grønnsaker, frukt og bær til sommeren og høsten er startet.

Les mer

[07.04.16] Rekordår for Gartnerhallen
[08.02.16] Trenger birøktere


VI SKAPER VERDIER
GH er en verdiskaper for
våre medlemmer og for
samfunnet. Les mer
VI HAR FAGKUNNSKAP
Kompetansen vi forvalter
bruker vi til å utvikle prod-
ukter og bransje. Les mer
VI LEVERER
Riktig produkt - i rett mengde
- til rett tid, levert slik våre
kunder vil ha det. Les mer
VI GARANTERER KVALITET
Vi tar ansvar for trygg matvare-
produksjon, kontroll og spor-
barhet  i alle ledd. Les mer