Stilling ledig
LØKsikonet
Rapporter
Ringetoner
Reklamefilmer

Trenger birøktere

Norge mangler honning, og med mer pollinering med bier kunne frukt- og bæravlingene også vært større og mer stabile. Sammen med Gartnerhallen jobber fruktbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane for at flere blir profesjonelle birøktere.

Les mer

[05.01.16] Gartnerhallen/BAMA-stipendet går til forskning på postharvest og aquaponics
[17.11.15] Optimistisk frukt- og grøntnæring på Gartnerseminaret 2015


VI SKAPER VERDIER
GH er en verdiskaper for
våre medlemmer og for
samfunnet. Les mer
VI HAR FAGKUNNSKAP
Kompetansen vi forvalter
bruker vi til å utvikle prod-
ukter og bransje. Les mer
VI LEVERER
Riktig produkt - i rett mengde
- til rett tid, levert slik våre
kunder vil ha det. Les mer
VI GARANTERER KVALITET
Vi tar ansvar for trygg matvare-
produksjon, kontroll og spor-
barhet  i alle ledd. Les mer