Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Akershus

Akershus – navnet forteller at landbruket er viktig!

Akr er norrønt for «åker» og forteller oss at det å dyrke jorda alltid har vært viktig her. Nesten en femtedel av fylket er fremdeles dyrket mark, og Akershus er landets største kornfylke (her dyrkes det korn nok til 200 millioner brød!). Jordbruket er særlig viktig på Øvre Romerike, i Aurskog-Høland og søndre deler av Follo, men også i Asker og Bærum er hagebruk betydelig. Gulrøtter og poteter har gode vekstforhold i Akershus.

Her dyrker vi