Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Aust-Agder

Aust-Agder – Perfekt for tidlig produksjon av poteter, grønnsaker og bær.

Aust-Agder er et lite fylke når det gjelder dyrkbar jord, men klimaet og jordsmonnet her er svært godt. Særlig er jorda god i ytre deler av fylket, som er spesielt velegnet for tidlig produksjon. I Reddal er det et unikt klima for potetdyrking. I tillegg til poteter er de kystnære landbruksområdene i fylket frodige og fine for produksjon av grønnsaker og bær. Det meste av jordbruksarealet i Aust-Agder er såkalt «fulldyrka jord» som er egnet for åkervekster. Gårdsbrukene i Aust-Agder er mindre enn gjennomsnittet for norske bruk, men med utmerket størrelse for dyrking av poteter, bær og grønnsaker av høyeste kvalitet.

Her dyrker vi