Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Buskerud

Buskerud – vårt nasjonale spiskammers!

Buskerud kalles «et nasjonalt spiskammers» og det er ikke rart, for en tredel av verdiskapingen her er knyttet til landbruksproduksjon. Særlig dyrkes det mye grønnsaker, frukt og bær i dette fylket. Og siden litt historiekunnskap også hører med (det du vet, har du godt av!) kan vi fortelle deg at navnet Buskerud kommer fra en gård i Modum som i tidligere tider het «Biskopsrud». Landbruk er en viktig næring i Buskerud, både i forhold til verdiene og alle jobbene som skapes.

Her dyrker vi