Gartner - norske grønnsaker

Lier

I istiden lå hele Lier under havet, og det er en av forklaringene på at Lier kalles «Jordbruksbygda» over alle i Buskerud.

Da breene trakk seg tilbake, lå det igjen mye marine avsetninger som har gitt en dyrkingsjord i særklasse. I Lier dyrkes epler, plommer og grønnsaker som er fulle av smak og næringsstoffer og med høy kvalitet i smak og konsistens. Lierbøndene er berømte for sin kunnskap om og kjærlighet til det de dyrker.