Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Hedmark

Hedmark – et stort stykke Norge

Landbruk og foredling er store næringer i Hedmark fylke med over 14 000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på fem milliarder kroner. Det dyrkede arealet i fylket tilsvarer 125 000 fotballbaner og gjør Hedmark til Norges største landbruksfylke.

Godt jordsmonn og gunstig klima har gitt grunnlag for de brede jordbruksbygdene langs Mjøsa, med et tykt morenedekke og kalkrikt og næringsrikt jordsmonn, særlig egnet for dyrking av potet og løk.