Gartner - norske grønnsaker

Hedmarken

Mange av de største gårdene i hele landet ligger i dette området. Hedmark er et fylke, Hedmarken er bygdelag på østsiden av Mjøsa til vannskillet mot Glomma (Stange, Romedal, Løten, Vang, Furnes, Nes og Ringsaker).

Grunnfjellet i Hedmarken har avsetninger av kalkstein og leirskifer, noe som gjør det til et av de beste jordbruksområdene i hele Norge. Særlig dyrkes det korn, men også poteter, bær og grønnsaker i denne næringsrike og fruktbare jorden.