Gartner - norske grønnsaker

Østerdalen

Glåma renner gjennom hele Østerdalen fra Tynset i nord til Elverum i sør. Sør for Elverum endrer dalen navn til Glåmdalen.

Østerdalen er preget av rolige landskapsformer og avrundede fjell. Fra avsmeltingsperioden etter siste istid er det store avsetninger av sand og grus, som gir gode vekstvilkår for poteter og løk.

Produkter fra Østerdalen

Andre områder vi dyrker i Hedmark