Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Hordaland

HordalandFruktfylket fremfor noe!

Bøndene i Hordaland har i gjennomsnitt de minste jordbrukseiendommene sammenlignet med de andre fylkene. Men smått er av og til godt, og det gjelder i høyeste grad her. Langs kysten og ved fjordarmene, spesielt i Hardanger, er klimaet fantastisk for produksjon av frukt og bær. Fruktblomstringen i Hardanger er viden kjent og blir utover høsten til epler, plommer og moreller med unik smak. Frukt utgjør 2 % av det samlede jordbruksarealet i fylket, men fem ganger mer av verdiene som skapes. Produksjonen begynte på 1300-tallet da noen munker seilte over Nordsjøen fra England og lærte lokalbefolkningen sine dyrkingsmetoder. De første landbruksproduktene fra Hardanger ble solgt på Torget i Bergen i 1665! Nå kan vi nyte smaken av dem over hele Norge.

Her dyrker vi

Produkter fra Hordaland