Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag – Den største andel jordbrukere av alle landets fylker.

Landbruk er Nord-Trøndelags aller viktigste næring, og hvert femte årsverk i fylket er i landbruket eller i tilknytning til det. Selv om Nord-Trøndelag ligger langt nord, har fylket noen av de beste jordbruksarealene i landet. Slettebygdene langs Trondheimsfjorden har særlig god jord og gunstige klimatiske forhold, ikke minst Frosta som kalles Trondheims kjøkkenhage. Halvparten av fylkets grønnsaksareal ligger på denne vakre halvøya. Også bygdene ved Snåsavatnet og lavlandsbygdene i Namdalen har rike områder for landbruk. 

Her dyrker vi