Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Oppland

Oppland – landene ovenfor Viken

Oppland er fylket med flest gårdsbruk i Norge og en tidel av arealet brukes til matproduksjon. Fylket er det eneste i landet som grenser verken mot havet eller et annet land. På Hadeland, i områdene rundt Mjøsa og i Gudbrandsdalen og Valdres er landbruket særlig viktig. Store og flate bygder med rik jord gir gode forhold for dyrking av poteter og ulike typer grønnsaker – blant annet løk, purre, selleri, reddiker og poteter.

Her dyrker vi