Gartner - norske grønnsaker

Biri

Biri har dyrket frem fantastiske idrettsutøvere. Og det smaker gull av jordbærene som dyrkes der også.

Biri er en jordbruks- og skogbruksbygd ved Mjøsas bredder. Bygda er kanskje aller mest kjent for sin store idrettshelt fra 80-tallet, kombinertløperen Torbjørn Løkken med tilnavnet «Biri'n. Men innlandsklimaet og det næringsrike jordsmonnet ved Mjøsas bredder, skaper også grobunn for jordbær av beste kvalitet.

Produkter fra Biri

Andre områder vi dyrker i Oppland