Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Rogaland

Rogaland – «det e jabnå så drege»

Rogaland er det største jordbruksfylket i landet vårt. Her produseres det landbruksprodukter for over tre milliarder kroner hvert år. Landbruket er Rogalands største verdiskaper «etter oljå!» Fylkets sterke posisjon skyldes lange tradisjoner. «Det e jabnå så drege», sier bøndene her, og det betyr at det jevne slitet er det som monner. I tillegg kommer et kompetent fagmiljø som hele tiden utvikler og foredler produksjonsmetodene, og et klima med milde vintre og kjølige somre som gir rik avling.

Her dyrker vi