Gartner - norske grønnsaker

Jæren

Jæren er et landskap sør i Rogaland som er berømt for landbruket.

Navnet er en avledning av det norrøne Jardar, som betyr kanten mot havet. Her er det et gammelt kulturlandskap, som er foredlet gjennom århundrer. Her er vann uttappet, myrer drenert, lynghei lagt under plogen og jorden renset for stein. Kombinasjonen av klima og moderne maskinell drift gjør at grønnsaker fra Jæren holder sjeldent høy kvalitet både i smak og konsistens.