Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Troms

Troms – unike forhold gir unik kvalitet!

Troms er Norges nest nordligste fylke og grenser både til Sverige og Finland. Men det finnes ingen grenser for kvaliteten på det som dyrkes i midnattssolens rike. Her er vekstsesongen kort og hektisk med rikelig tilgang på lys, noe som kompenserer for den korte sommeren. Dette gir gode vekstvilkår og produkter med unik kvalitet. Potet og kålrot føler seg særlig hjemme under disse arktiske forholdene – noe du kjenner på smaken.