Gartner - norske grønnsaker

Her dyrker vi

Gartner tar Norge i bruk! Fra Rogaland til Troms, fra helt i vest til langt mot øst. Her dyrker over tusen dyktige produsenter poteter, grønnsaker, frukt og bær i et klima og i en jord som gir produktene en spesiell smak og kvalitet.

Vestfold

Vestfold – fylket med størst andel av areal til landbruk!

Visste du at 25 % – altså en fjerdedel – av alle norske grønnsaker dyrkes i Vestfold? Det skyldes enestående klimatiske forhold, nærheten til Oslofjorden og godt jordsmonn. Her er det solrikt, jorda er full av næringsstoffer og bøndene vet hva de driver med. Vestfold er det fylket som har størst andel jordbruksareal i Norge. Tjue prosent av arealet i Vestfold brukes til matproduksjon. Det skyldes også tradisjoner som går helt tilbake til 800-tallet, og som holdes i hevd av dagens driftige produsenter. 

Her dyrker vi