Gartner - norske grønnsaker

Media

Her finner du aktuelle reklamefilmer og pressemeldinger etc.

Ventetiden er over

Sommeren 2017 ønsket vi å inspirere folk til å spise enda mer norske kvalitetsprodukter. Dette ved hjelp av et par filmer som fortalte at langsom modning og lokale forhold gjør norskdyrkede produkter ekstra gode.

Sesongens vinnere

Vi har produsert et knippe produktfilmer som formidler hvilke produkter som er i sesong og hvorfor de er så gode. I tillegg byr enkelte av filmene på tips og råd om hvordan hvert enkelt produkt kan brukes og nytes.