Gartner - norske grønnsaker

Ventetiden er over

Sommeren 2017 ønsket vi å inspirere folk til å spise enda mer norske kvalitetsprodukter. Dette ved hjelp av et par filmer som fortalte at langsom modning og lokale forhold gjør norskdyrkede produkter ekstra gode.